Prev Next

2017-2018

Så er skoleåret 2017-2018 startet med 96 søde...

Læs mere

Teatersjov

Onsdag d. 10/8 var der teatersjov med alle...

Læs mere

Dejlig mad

På Hårslev Efterskole får vi dejlig mad, her...

Læs mere

Musik fylder meget i elevernes hverdag. Formålet med faget musik er, at give eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem musikken. 

Indhold/metode:
Undervisningen vil hovedsagligt være praksis. Eleverne spiller sammen i bands og lærer at give plads til hinanden. Undervisningen vil fortrinsvis være lærerstyret, men eleverne kan evt. foreslå musiknumre.

Undervisningen bygges primært op omkring indstudering af (kendte) rytmiske arrangementer i forskellige rytmiske stilarter (hovedsagligt rock og pop men evt. også swing, blues, reggae, latin m.m.). Desuden arbejdes der i begrænset omfang med musikteori (node- og rytmelære, akkordopbygning, transponering mm.), computeren som arbejdsredskab samt komposition.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
- deltage engageret og kvalificeret i et musikalsk fællesskab
- fordybe sig i musikarbejde på et afgrænset område
- reflektere over et musikalsk arbejde sammen med andre
- gøre rede for forskellige karakteristika ved den musik, der er arbejdet med
- dokumentere et intensivt og fordybende arbejde med musik i en musikalsk fremførelse.
- udvælge musikalske kundskabs- og færdighedsområder, de gerne vil videreudvikle
- forstå egne udviklingsmuligheder inden for det aktuelle musikalske område
- orientere sig i musiklivet uden for skolen.

Mål:
- at eleverne får indsigt i forskellige genrer
- at eleverne tager hensyn til de andre.
- at eleverne er opmærksomme og giver plads til andre
- at eleverne bliver sikre på puls og rytme
- at eleverne tænker ud over ”det de plejer”
- at eleverne er improviserende
- at eleverne får sig en bredere viden om musik, både praktisk og teoretisk

 

PROGRAM UGE 41
Mandag d. 9/10: Emnedag om fællesskab
Tirsdag d. 10/10: EU-dag med debatarrangement kl. 18.30
Onsdag d. 11/10: Du- og triatlonstævne
Torsdag d. 12/10: Emnedag om fællesskab
Fredag d. 13/10: Emnedag om fællesskab. Forældresamtaler
Uge 42: Efterårsferie. Vi ses igen søndag d. 22/10 ml. kl. 18 og kl. 22

 
ADRESSE
Hårslev Efterskole
Hårslevvej 33
4262 Sandved


E-MAIL
info@haarslevefterskole.dk
TELEFONER
Mandag-torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Sekretær: 2444 6266

Lærerværelset: 4264 2266