Prev Next

2017-2018

Så er skoleåret 2017-2018 startet med 96 søde...

Læs mere

Teatersjov

Onsdag d. 10/8 var der teatersjov med alle...

Læs mere

Dejlig mad

På Hårslev Efterskole får vi dejlig mad, her...

Læs mere

Undervisningen foregår på engelsk, og eleverne taler engelsk både i klassens diskussioner/debatter samt i gruppearbejde. Dele af grammatikundervisningen foregår dog på dansk.

Undervisningen tager især udgangspunkt i emner og tekster, der er relevante for eleverne, og som samtidig giver en nuanceret opfattelse af kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande, der arbejdes med. Elevernes interesse styrkes bl.a. ved, at de præsenteres for generelle personlige og samfundsmæssige problemstillinger gennem arbejdet med litteratur og medier.

Der arbejdes med lytning af kendte og ukendte tekster, ligesom der arbejdes med lytning indenfor de forskellige dialekter af det engelske sprog (britisk, amerikansk, australsk, sydafrikansk etc.)

Læseoplevelsen styrkes kontinuerligt gennem arbejde med såvel læsning i klassen som selvstændig læsning. Der tilbydes desuden en række frilæsningsbøger. Flere af de læste tekster suppleres med lydstøtte. Der arbejdes desuden med en del med informationssøgning – både i trykte og elektroniske medier.

Der tales engelsk i mange forskellige situationer i løbet af året. Dette gælder både arbejdssituationer, diskussioner/debatter i klassen og i mindre grupper, præsentationer af forskellig art, boganmeldelser etc. Der er fokus på udtale og intonation. Målet er en sprogtone, der er så tæt på britisk og amerikansk som muligt.

Der arbejdes alsidigt med det skriftlige udtryk. Det være sig stile om udvalgte emner, boganmeldelser, breve, legender etc., etc. Eleverne tilrettelægger i stigende grad selv skriveprocessen fra idéfase til færdig tekst. Eleverne øver sig i at afpasse stil og indhold efter modtageren.
Der arbejdes med centrale grammatiske områder både på sætnings- og tekstniveau i varierede, meningsfulde sammenhænge. Elevernes opmærksomhed skærpes over for ord og vendinger, der ofte giver anledning til misforståelser. Eksempler på dette kunne være ord, der betyder én ting på dansk og en anden ting på engelsk, homofoner, their/there, og kulturbundne udtryk.
Eleverne opmuntres til at bruge computeren til bl.a. e-mails til elever og kontakter i andre lande og til internetsøgning. Grammatiske oversigter og ordbøger inddrages løbende.
Praktisk musiske udtryk anvendes i fremlæggelser for at understøtte det sproglige udtryk.

Der henvises desuden til Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor man kan se formål, de enkelte trinmål samt slutmål.

Faget er obligatorisk og prøveforberedende. Mundtlig prøve er obligatorisk, skriftlig prøve kan udtrækkes.

PROGRAM UGE 41
Mandag d. 9/10: Emnedag om fællesskab
Tirsdag d. 10/10: EU-dag med debatarrangement kl. 18.30
Onsdag d. 11/10: Du- og triatlonstævne
Torsdag d. 12/10: Emnedag om fællesskab
Fredag d. 13/10: Emnedag om fællesskab. Forældresamtaler
Uge 42: Efterårsferie. Vi ses igen søndag d. 22/10 ml. kl. 18 og kl. 22

 
ADRESSE
Hårslev Efterskole
Hårslevvej 33
4262 Sandved


E-MAIL
info@haarslevefterskole.dk
TELEFONER
Mandag-torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Sekretær: 2444 6266

Lærerværelset: 4264 2266