Prev Next

2017-2018

Så er skoleåret 2017-2018 startet med 96 søde...

Læs mere

Teatersjov

Onsdag d. 10/8 var der teatersjov med alle...

Læs mere

Dejlig mad

På Hårslev Efterskole får vi dejlig mad, her...

Læs mere

Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig viden om fysiske, kemiske og biologiske forhold og udviklernaturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer samt at eleverne øger deres viden om og forståelse af den verden de selv er en del af at elevernes interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener stimuleres, at eleverne opnår tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold af betydning for den enkelte og samfundet at bidrage til elevernes evne til at tage medansvar og få indflydelse på brugen af naturressourcer og teknik, lokalt såvel som globalt, at give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknik som en del af vor kultur og vort verdensbillede.

Indhold:
Undervisningen vil veksle mellem samtaler på klassen, korte læreroplæg og praktiske eller teoretiske øvelser med tilknytning til det stof der arbejdes med. I forbindelse med disse øvelser lægges der i videst mulig omfang vægt på par – eller gruppearbejde og den deraf følgende dialog mellem eleverne. Af praktiske årsager vil øvelserne dog nogle gange være fællesforsøg, der udføres af lærer. Der lægges vægt på at gøre indholdet af undervisningen relevant for elevernes hverdag, samtidig med at det tilstræbes at give eleverne forståelse af at de enkelte problemstillinger indgår i en større sammenhæng.

Materialer:
Der vil tages udgangspunkt i allerede udarbejde bøger og øvelsesvejledninger, men ofte suppleres dette med tekster og øvelser fundet andre steder samt øvelser udarbejdet eller tilpasset til klassen af lærer.

I øvrigt henvises til http://www.faellesmaal.uvm.dk hvad angår fagets slutmål.
Faget er obligatorisk og prøveforberedende. Det forventes at eleverne afslutter faget med afgangsprøven.

Organisation:
Eleverne fordeles tilfældigt på 2 hold. Undervisningen organiseres med 1 dobbeltlektion og 1 enkeltlektion om ugen.

PROGRAM UGE 50
Mandag d. 11/12: Informationsmøde kl. 19 
Tirsdag d. 12/12: Friluftsliv på vandretur i Sverige
Onsdag d. 13/12: Friluftsliv på vandretur i Sverige 
Torsdag d. 14/12: Friluftsliv på vandretur. Dramalinjen spiller teater 
Fredag d. 15/12: Almindelig skoledag 
Søndag d. 17/12: Hårslev Efterskole synger julen ind i Fuglebjerg

 
ADRESSE
Hårslev Efterskole
Hårslevvej 33
4262 Sandved


E-MAIL
info@haarslevefterskole.dk
TELEFONER
Mandag-torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Sekretær: 2444 6266

Lærerværelset: 4264 2266