Prev Next

2018-2019

Så er skoleåret 2018-2019 startet med 87 søde...

Læs mere

Teater

Onsdag d. 15/8 var der flot teater fra...

Læs mere

Dejlig mad

På Hårslev Efterskole får vi dejlig mad, her...

Læs mere

Formålet med fællesmøderne er at give plads til en formel dialog imellem elever og lærere, således at den enkelte elev inddrages mest muligt i beslutninger, der ikke blot vedrører den enkelte elev, men også fællesskabet.
Gennem inddragelsen af den enkelte i diskussioner om livet på skolen generelt og eventuelle konfliktsituationer, holdningsdiskussioner og samtaler om elevernes generelle trivsel, øges den enkeltes ansvar for sig selv og egne handlinger samt ansvarsfølelsen for fællesskabet. Eleverne bliver også informeret om enkelte punkter, der bliver drøftet på lærermødet, og om de forskellige udvalgsarbejder. Lærerne er på skift ansvarlige for fællesmøderne og kommer med indlæg på disse.

Der afholdes fællesmøde for alle elever og lærere hver fredag i de almindelige undervisningsuger.

PROGRAM UGE 38
Mandag d. 17/9: Almindelig skoledag 
Tirsdag d. 18/9: Almindelig skoledag
Onsdag d. 19/9: Almindelig skoledag
Torsdag d. 20/9: Almindelig skoledag 
Fredag d. 21/9: Almindelig skoledag
Forlænget weekend. Gammel Elevdag lørdag d. 22/9

 
ADRESSE
Hårslev Efterskole
Hårslevvej 33
4262 Sandved


E-MAIL
info@haarslevefterskole.dk
TELEFONER
Mandag-torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Sekretær: 2444 6266

Lærerværelset: 4264 2266