Prev Next

2017-2018

Så er skoleåret 2017-2018 startet med 96 søde...

Læs mere

Teatersjov

Onsdag d. 10/8 var der teatersjov med alle...

Læs mere

Dejlig mad

På Hårslev Efterskole får vi dejlig mad, her...

Læs mere

Formålet med fællesmøderne er at give plads til en formel dialog imellem elever og lærere, således at den enkelte elev inddrages mest muligt i beslutninger, der ikke blot vedrører den enkelte elev, men også fællesskabet.
Gennem inddragelsen af den enkelte i diskussioner om livet på skolen generelt og eventuelle konfliktsituationer, holdningsdiskussioner og samtaler om elevernes generelle trivsel, øges den enkeltes ansvar for sig selv og egne handlinger samt ansvarsfølelsen for fællesskabet. Eleverne bliver også informeret om enkelte punkter, der bliver drøftet på lærermødet, og om de forskellige udvalgsarbejder. Lærerne er på skift ansvarlige for fællesmøderne og kommer med indlæg på disse.

Der afholdes fællesmøde for alle elever og lærere hver fredag i de almindelige undervisningsuger.

PROGRAM UGE 23
Mandag d. 4/6: Retur på skolen ml. kl. 12 og kl. 14.45. Fællesaften
Tirsdag d. 5/6: Frokost og hygge i kontaktgrupper
Onsdag d. 6/6: Mundtlige prøver
Torsdag d. 7/6: Mundtlige prøver
Fredag d. 8/6: Mundtlige prøver
Lørdag d. 9/6 og søndag d. 10/6: Weekend med aktiviteter

 
ADRESSE
Hårslev Efterskole
Hårslevvej 33
4262 Sandved


E-MAIL
info@haarslevefterskole.dk
TELEFONER
Mandag-torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Sekretær: 2444 6266

Lærerværelset: 4264 2266