Prev Next

2017-2018

Så er skoleåret 2017-2018 startet med 96 søde...

Læs mere

Teatersjov

Onsdag d. 10/8 var der teatersjov med alle...

Læs mere

Dejlig mad

På Hårslev Efterskole får vi dejlig mad, her...

Læs mere

Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at forstå at levevilkårene i et område er bestemt af samspillet mellem naturgrundlaget og menneskeskabte forhold tilegne sig et meningsfyldt kendskab til vigtige navne som holdepunkt for et nationalt og globalt overblikforholde sig til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget og dets ressourcer og udvikle ansvarlighed i forbindelse hermedanvende geografiske begreber og metoder til at beskrive og perspektivere naturfænomener, kulturgeografiske mønstre, miljøproblemer og regionale problemstillinger.

Globale mønstre
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at give eksempler på globale naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhængebeskrive den globale befolknings- og storbyfordeling give eksempler på globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, miljø og forurening.

Naturgrundlaget og dets udnyttelse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beskrive det geologiske kredsløbbeskrive vigtige forhold bag vejr, klima og klimaforandringer på jordenbeskrive, hvordan isen, vandet og vinden kan forme landskaberbeskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne.

Kultur og levevilkår
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med udgangspunkt i danske forholdbeskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfundgive eksempler på årsager til internationale konflikter begrundet i geografiske forholdvurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af naturgrundlaget.

I øvrigt henvises til http://www.faellesmaal.uvm.dk hvad angår fagets slutmål.

Faget er obligatorisk og prøveforberedende.

PROGRAM UGE 23
Mandag d. 4/6: Retur på skolen ml. kl. 12 og kl. 14.45. Fællesaften
Tirsdag d. 5/6: Frokost og hygge i kontaktgrupper
Onsdag d. 6/6: Mundtlige prøver
Torsdag d. 7/6: Mundtlige prøver
Fredag d. 8/6: Mundtlige prøver
Lørdag d. 9/6 og søndag d. 10/6: Weekend med aktiviteter

 
ADRESSE
Hårslev Efterskole
Hårslevvej 33
4262 Sandved


E-MAIL
info@haarslevefterskole.dk
TELEFONER
Mandag-torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Sekretær: 2444 6266

Lærerværelset: 4264 2266