Prev Next

2018-2019

Så er skoleåret 2018-2019 startet med 87 søde...

Læs mere

Teater

Onsdag d. 15/8 var der flot teater fra...

Læs mere

Dejlig mad

På Hårslev Efterskole får vi dejlig mad, her...

Læs mere

For at skabe tryghed og trivsel for den enkelte elev etableres kontaktgrupper med 8-9 elever i hver gruppe. Formålet med kontaktgrupperne er at give den enkelte elev et tilhørsforhold til en formel gruppe på skolen.
Desuden er der tilknyttet en kontaktlærer, der er ansvarlig for, at det sociale omkring eleven fungerer tilfredsstillende. Kontaktlæreren skal hjælpe og vejlede eleven, hvis det behøves. Det er kontaktlæreren, der har kontakten til hjemmet.

Der afholdes et kontaktgruppemøde cirka en gang ugentlig à cirka 20 minutters varighed i alle almindelige undervisningsuger. Derudover er der samtaler mellem kontaktlæreren og den enkelte elev efter behov.
For at styrke samarbejdsevnen i kontaktgruppen er gruppen ansvarlig for at afvikle et kontaktgruppe-arrangement for de øvrige elever i løbet af året.

 

PROGRAM UGE 38
Mandag d. 17/9: Almindelig skoledag 
Tirsdag d. 18/9: Almindelig skoledag
Onsdag d. 19/9: Almindelig skoledag
Torsdag d. 20/9: Almindelig skoledag 
Fredag d. 21/9: Almindelig skoledag
Forlænget weekend. Gammel Elevdag lørdag d. 22/9

 
ADRESSE
Hårslev Efterskole
Hårslevvej 33
4262 Sandved


E-MAIL
info@haarslevefterskole.dk
TELEFONER
Mandag-torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Sekretær: 2444 6266

Lærerværelset: 4264 2266