Prev Next

2018-2019

Så er skoleåret 2018-2019 startet med 87 søde...

Læs mere

Teater

Onsdag d. 15/8 var der flot teater fra...

Læs mere

Dejlig mad

På Hårslev Efterskole får vi dejlig mad, her...

Læs mere

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. 
Ud fra tekster, dokumentarprogrammer, film, digte, musik etc., diskuteres emner omkring livs- og menneskesyn. Emner som f.eks. livet, døden, skam, skyld og straf, forståelse for religioner, kirkens rolle i samfundet diskuteres løbende.

Der inddrages bibelske fortællinger i forløbet. Fortællingerne vælges således, at de udfordrer eleverne til at give udtryk for holdninger og værdier.
Gennem arbejdet med afkodning af bibelske motiver, symbolik og temaer i elevernes omgivelser skærpes deres blik for de bibelske fortællingers indvirkning på kunst og kultur.

Gennem mødet med mennesker, der har en kristen selvforståelse og efterfølgende drøftelser heraf, udvikles elevernes selvstændige stillingtagen.
Ved lærerens præsentation og gennem egen undersøgende virksomhed i fx faglitteratur, på internettet og ved personlig kontakt får eleverne indsigt i et udvalg af ikke-kristne religioner og andre livsanskuelser. På baggrund af den erhvervede indsigt diskuterer eleverne forskellige forhold omkring de udvalgte religioner, sekter og livsanskuelser.

Faget er obligatorisk for 9. klasse og prøveforberedende. Prøven kan udtrækkes.

PROGRAM UGE 38
Mandag d. 17/9: Almindelig skoledag 
Tirsdag d. 18/9: Almindelig skoledag
Onsdag d. 19/9: Almindelig skoledag
Torsdag d. 20/9: Almindelig skoledag 
Fredag d. 21/9: Almindelig skoledag
Forlænget weekend. Gammel Elevdag lørdag d. 22/9

 
ADRESSE
Hårslev Efterskole
Hårslevvej 33
4262 Sandved


E-MAIL
info@haarslevefterskole.dk
TELEFONER
Mandag-torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Sekretær: 2444 6266

Lærerværelset: 4264 2266