Prev Next

2017-2018

Så er skoleåret 2017-2018 startet med 96 søde...

Læs mere

Teatersjov

Onsdag d. 10/8 var der teatersjov med alle...

Læs mere

Dejlig mad

På Hårslev Efterskole får vi dejlig mad, her...

Læs mere

Formålet med undervisningen er:
at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske begreber og dybdeborende indsigt i udvalgte områder indenfor fagetat eleverne opnår færdigheder i at anvende matematik som beskrivelsesmiddel og til løsning af praktiske problemer der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforholdat eleverne selvstændigt og i fællesskab opnår erfaring med at løse både færdigt stillede opgaver samt selv at formulere opgaver og løse disseat eleverne får øvelse i at forholde sig vurderende til matematikkens anvendelighedIndhold:
Undervisningen vil dels foregå som klassegennemgang dels som individuelt eller gruppearbejde med både opgaveløsning og fremlæggelser.

Skriftligt:
I den daglige undervisning arbejdes der med skriftlige opgaver, ligesom eleverne arbejder med skriftlige afleveringsopgaver, oftest tidligere stillede prøveopgaver, i begge tilfælde tilstræbes det, at eleverne udvikler korrekte og relevante skriftlige udtryksmåder.
Mundtligt:
Eleverne skal i den daglige undervisning opnå øvelse i at formulere problemer med et matematisk indhold og sprogbrug ud fra stillede eller selvfundne opgaver og formulere relevante matematiske løsninger på disse problemer.

Materialer:
De anvendte materialer vil hovedsageligt være hentet fra et allerede udgivet undervisningssystem suppleret med artikler (fra aviser, tidsskrifter eller lignende), hverdagsproblemer, konkrete materialer og opgavesæt fra tidligere FS10. Som naturlige redskaber benyttes lommeregner og Pc'er i undervisningen.
I øvrigt henvises til http://www.faellesmaal.uvm.dk hvad angår fagets slutmål.
Faget er obligatorisk og prøveforberedende. Det forventes at eleverne afslutter faget med 10.-klasseprøven.

Organisation:
Undervisningen organiseres som 1 dobbeltlektion 2 gange om ugen.

PROGRAM UGE 12
Mandag d. 19/3: Skole fra kl. 14:50. Fællesaften 
Tirsdag d. 20/3: Generalprøve matematik FP9
Onsdag d. 21/3: Almindelig skoledag
Torsdag d. 22/3: Almindelig skoledag
Fredag d. 23/3: Almindelig skoledag
Lørdag d. 24/3 og søndag d. 25/3: Forårcamp på Hårslev Efterskole

 
ADRESSE
Hårslev Efterskole
Hårslevvej 33
4262 Sandved


E-MAIL
info@haarslevefterskole.dk
TELEFONER
Mandag-torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Sekretær: 2444 6266

Lærerværelset: 4264 2266