Prev Next

2018-2019

Så er skoleåret 2018-2019 startet med 87 søde...

Læs mere

Teater

Onsdag d. 15/8 var der flot teater fra...

Læs mere

Dejlig mad

På Hårslev Efterskole får vi dejlig mad, her...

Læs mere

Formålene med projektugen og OSO-ugen er at eleverne skal tilegne sig en anden arbejdsform end den sædvanlige klasseundervisning. Gennem arbejdet med opgaverne, skal eleven kunne udvælge, afgrænse og formulere et problem, således at de kan indsamle oplysninger og data, bearbejde dem hensigtsmæssigt og slutteligt præsentere et løsningsforslag.

Det overordnede emne for projektopgaven vælges af elever og lærere i fællesskab.
Temaet for OSO-opgaverne relateres til den enkelte elevs uddannelsesplan sammen med vejlederne.

OSO-papmache

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold og metode for projektopgaven:
• Udvælgelse af delemner
• Valg af samarbejdspartnere
• Udførelse af opgaven
• Fremstilling af produkt
• Fremlæggelse

Indhold og metode for OSO-opgaven:
• Valg af emne i forhold til uddannelsesplan
• Valg af arbejdsform
• Valg af kilder og materialer
• Fremstilling af produkt
• Valg af udtryksform
• Fremlæggelse

For projektopgaven henvises til gældende bekendtgørelse: BEK nr 558 af 07/06/2006
og for OSO opgaven henvises til gældende bekendtgørelse: BEK nr 497 af 31/05/2000

PROGRAM UGE 38
Mandag d. 17/9: Almindelig skoledag 
Tirsdag d. 18/9: Almindelig skoledag
Onsdag d. 19/9: Almindelig skoledag
Torsdag d. 20/9: Almindelig skoledag 
Fredag d. 21/9: Almindelig skoledag
Forlænget weekend. Gammel Elevdag lørdag d. 22/9

 
ADRESSE
Hårslev Efterskole
Hårslevvej 33
4262 Sandved


E-MAIL
info@haarslevefterskole.dk
TELEFONER
Mandag-torsdag: 9.00-14.00
Fredag: 9.00-12.00

Sekretær: 2444 6266

Lærerværelset: 4264 2266