DramaLinjefag
På Hårslev Efterskole vælger du dit linjefag for et halvt år ad gangen. Der undervises i fem lektioner om ugen, og der er seks linjer at vælge i mellem. Der er garanti for at få sit første ønske i mindst det ene halvår.

Dramalinjen
På dramalinjen arbejder eleverne med en lang række af de spørgsmål som opstår, når man skal lave en god teaterforestilling., og give sit publikum en god teateroplevelse. Eleverne leger, improviserer, laver dramaøvelser, karakterarbejde og arbejder med forskellige teatergenrer. Eleverne eksperimenterer med dramaet og dets virkemidler, og mindre forestillinger vil blive til via eksperimenterne, interessen og nysgerrigheden inden for faget drama. Dramalinjen samarbejder med musiklinjen om en musik- og teaterforestilling i foråret.