Musik_2Linjefag
På Hårslev Efterskole vælger du dit linjefag for et halvt år ad gangen. Der undervises i fem lektioner om ugen, og der er seks linjer at vælge i mellem. Der er garanti for at få sit første ønske i mindst det ene halvår.

Musiklinjen
På musiklinjen er eleverne koncentrerede om rytmisk sammenspil, hvor de undervises i forskellige genrer og stilarter. Desuden får eleverne grundlæggende rytme– og instrumentundervisning samt musikteori. Musiklinjen samarbejder med dramalinjen om en teaterforestilling i foråret, og linjen deltager i forskellige arrangementer. Musiklinjen er for de elever, der ønsker at være seriøse omkring musikken. Du vil få indblik i musikkens mange facetter, og du vil få værktøjer til fremtidig brug. Det vil være en hjælp, men ikke nødvendigvis en betingelse, hvis du i forvejen spiller et instrument.