Årsplan 2016-2017

Årsplan med forbehold

Skolestart: Søndag den 7. august 2016
Uge 32: Introuge
16-18/8: Telttur til Bisserup
27-29/8: Forlænget weekend. Retur på skolen d. 29/8 mellem kl. 12 og kl. 14.45
31/8: Cykeltur til Kongskilde

4/9: Medieløbet – cykling
8/9: En halv kontaktgruppedag
17-19/9: Forlænget weekend. Retur på skolen d. 19/8 mellem kl. 12 og kl. 14.45
17/9: Gammel Elevdag
22/9: Linjedag
24-25/9: Blive-weekend
24/9: Temafest
25/9: Efterskolernes Dag
30/9-2/10: Forlænget weekend. Eleverne tager hjem d. 29/9 efter kl. 14.30

2/10: Retur på skolen søndag d. 2/10 mellem kl. 18 og kl. 22
7/10: Evalueringsdag
8-9/10: Søskendeweekend
Uge 41: Emneuge
12/10: Du- og triatlonstævne på Hårslev Efterskole
14/10: Forældrearrangement
Efterårsferie: Uge 42 – retur på HE d. 23/10 ml. kl. 18 og kl. 22
29+30/10: Efterskolecamp for 7. og 8. klasser
31/10: Halloween-arrangement

2/11: Kordag
3/11: Spil-Dansk-Dag
5+6/11: Unge På Flugt – weekendarrangement
Uge 46: Brobygning for 10. kl og fagdage for 9. kl.
19-21/11: Forlænget weekend. Retur på skolen d. 21/11 mellem kl. 12 og kl. 14.45
Uge 47+48: Teaterprojekt
29/11: Premiere på teaterprojekt kl. 19
30/11: Teaterforestilling kl. 19

3-5/12: Forlænget weekend. Retur på skolen d. 5/12 mellem kl. 12 og kl. 14.45
6-8/12: Friluftsliv på vandretur
13/12: Luciadag
21/12: Juleferien starter efter kl. 14.30

4/1-2016: Retur på skolen mellem kl. 18 og kl. 22
11/1: Efterskolernes Aften
16-18/1: Erhvervsemnedage
19-20/1: Projektopgave og Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)
21-23/1: Forlænget weekend. Retur på skolen d. 23/1 mellem kl. 12 og kl. 14.45

Uge 6: Projektopgave og OSO
10/2: Forældrearrangement
Uge 7: Vinterferie. Retur på HE d. 19/2 ml. kl. 18 og kl. 22
27/2: Fastelavnsfest

11-17/3: Skilejrskole til Norge
18-20/3: Forlænget weekend. Retur på skolen d. 20/3 mellem kl. 12 og kl. 14.45

1-3/4: Forlænget weekend. Retur på skolen d. 3/4 mellem kl. 12 og kl. 14.45
10-12/4: Terminsprøver
13-17/4: Påskeferie. Retur på skolen d. 17/4 ml. kl. 18 og kl. 22
20/4: Linjedag
25/4: Premiere på Musik- og Dramalinjernes teaterstykke
26-28/4: Musik- og Dramalinjerne på turné

2-15/5: Skriftlige prøver
7/5: TV Øst-løbet
12-14/5: Bededagsferie. Retur på skolen d. 14/5 ml. kl. 18 og kl. 22
16-18/5: Friluftsliv på kajaktur
20+21/5: Blive-weekend
20/5: Gallafest
21/5: Bedsteforældredag
25-28/5: Kristi Himmelfartsferie. Retur på skolen d. 28/5 ml. kl 18 og kl. 22

1-16/6: Mundtlige prøver
3-5/6: Pinseferie. Retur på skolen d. 5/6 ml. kl. 18 og kl. 22
19-23/6: Outrouge
23/6: Skoleslut om eftermiddagen