Afslutningsugen

Afslutningsugen

Indhold kan være

Lejrtur
Hovedrengøring
Kreere sin personlige sten til indmuring i årgangens del af ”grædemuren”
Translokation med uddeling af skolebeviser og afgangstaler på afslutningsdagen.

Formålet med afslutningsugen er at runde skoleåret af i omgivelser, der er forskellige fra hverdagen, samt at styrke fællesskabet og give eleverne tid til at tage afsked med hinanden, skolen og skolens personale.