Dramalinjen

Dramalinjen

Formål:

Linjefaget drama tilrettelægges som et slags grundkursus, der skal udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Vi arbejder med:

1) Os selv som aktører.
Eleverne skal gennem praksis øge deres forståelse for den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder. De skal opøve mod til at bruge disse muligheder både i teatermæssige sammenhænge og i det virkelige liv (”den store scene”).

2) Teatrets muligheder/virkemidler.
Eleverne skal præsenteres for og afprøve et varieret udbud af teatrets muligheder, forskellige genrer og teknikker. Eleverne skal tillige have en forståelse for teatrets virkemidler, også så de kan få et bedre udbytte, når de oplever teater som tilskuere.

Indhold:

I efterårssemestret arbejder vi med bl.a. opvarmningsøvelser, diverse teaterøvelser, teatersport, maskearbejde og forum-teater.
Her styrkes elevernes bevidsthed om og beherskelse af teaterets grundelementer: rum, figur og forløb, samt deres energi, koncentration, krop og stemme.
Derudover laves et par mindre teateropførelser i forbindelse med efterskolernes dag og vores juleafslutning.
I forårssemestret vil vi på det nye hold arbejde med Stanislavskij og det naturalistiske teater, samt berøre den ekspressive teaterform. Men det meste af semestret vil vi samarbejde med musiklinjen om et teaterprojekt under navnet ”Fusion MuTea”, hvilket er beskrevet andetsteds.

Organisation:

Faget består af 2+3 ugentlige lektioner á 45 minutters varighed. Faget vælges halvårligt.