Fællesmøder

Fællesmøder

Formålet med fællesmøderne er at give plads til en formel dialog imellem elever og lærere, således at den enkelte elev inddrages mest muligt i beslutninger, der ikke blot vedrører den enkelte elev, men også fællesskabet.

Gennem inddragelsen af den enkelte i diskussioner om livet på skolen generelt og eventuelle konfliktsituationer, holdningsdiskussioner og samtaler om elevernes generelle trivsel, øges den enkeltes ansvar for sig selv og egne handlinger samt ansvarsfølelsen for fællesskabet. Eleverne bliver også informeret om enkelte punkter, der bliver drøftet på lærermødet, og om de forskellige udvalgsarbejder. Lærerne er på skift ansvarlige for fællesmøderne og kommer med indlæg på disse.

Der afholdes fællesmøde for alle elever og lærere hver fredag i de almindelige undervisningsuger.