Kristendomskundskab

Kristendomskundskab

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre.

Ud fra tekster, dokumentarprogrammer, film, digte, musik etc., diskuteres emner omkring livs- og menneskesyn. Emner som f.eks. livet, døden, skam, skyld og straf, forståelse for religioner, kirkens rolle i samfundet diskuteres løbende.

Der inddrages bibelske fortællinger i forløbet. Fortællingerne vælges således, at de udfordrer eleverne til at give udtryk for holdninger og værdier.
Gennem arbejdet med afkodning af bibelske motiver, symbolik og temaer i elevernes omgivelser skærpes deres blik for de bibelske fortællingers indvirkning på kunst og kultur.

Gennem mødet med mennesker, der har en kristen selvforståelse og efterfølgende drøftelser heraf, udvikles elevernes selvstændige stillingtagen.

Ved lærerens præsentation og gennem egen undersøgende virksomhed i fx faglitteratur, på internettet og ved personlig kontakt får eleverne indsigt i et udvalg af ikke-kristne religioner og andre livsanskuelser. På baggrund af den erhvervede indsigt diskuterer eleverne forskellige forhold omkring de udvalgte religioner, sekter og livsanskuelser.

Faget er obligatorisk for 9. klasse og prøveforberedende. Prøven kan udtrækkes.