Mundtlige prøver

Mundtlige prøver

Formålet er: at gennemføre de mundtlige prøver i overensstemmelse med prøvecirkulærets bestemmelser.

Mellem prøvetidspunkterne deltager eleverne i undervisning og forskellige aktiviteter.