Musiklinjen

Musiklinjen

Musik fylder meget i elevernes hverdag. Formålet med faget musik er, at give eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem musikken.

Indhold/metode:

Undervisningen vil hovedsagligt være praksis. Eleverne spiller sammen i bands og lærer at give plads til hinanden. Undervisningen vil fortrinsvis være lærerstyret, men eleverne kan evt. foreslå musiknumre.

Undervisningen bygges primært op omkring indstudering af (kendte) rytmiske arrangementer i forskellige rytmiske stilarter (hovedsagligt rock og pop men evt. også swing, blues, reggae, latin m.m.). Desuden arbejdes der i begrænset omfang med musikteori (node- og rytmelære, akkordopbygning, transponering mm.), computeren som arbejdsredskab samt komposition.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • deltage engageret og kvalificeret i et musikalsk fællesskab
 • fordybe sig i musikarbejde på et afgrænset område
 • reflektere over et musikalsk arbejde sammen med andre
 • gøre rede for forskellige karakteristika ved den musik, der er arbejdet med
 • dokumentere et intensivt og fordybende arbejde med musik i en musikalsk fremførelse.
 • udvælge musikalske kundskabs- og færdighedsområder, de gerne vil videreudvikle
 • forstå egne udviklingsmuligheder inden for det aktuelle musikalske område
 • orientere sig i musiklivet uden for skolen.

Mål:

 • at eleverne får indsigt i forskellige genrer
 • at eleverne tager hensyn til de andre.
 • at eleverne er opmærksomme og giver plads til andre
 • at eleverne bliver sikre på puls og rytme
 • at eleverne tænker ud over ”det de plejer”
 • at eleverne er improviserende
 • at eleverne får sig en bredere viden om musik, både praktisk og teoretisk