Orientering 10

Orientering 10

Formål:

Formålet med orientering er, at eleverne følger med i, hvad der sker såvel lokalt, nationalt og internationalt.
At de lærer at forholde sig kritisk til de informationer, man får gennem aviser, radio, tv og Internet.

Indhold:

Formidling og debatering af ugens aktuelle nyheder.Orientering om store nationale og internationale satsningsområder, konflikter og katastrofer.

Materiale:

Internettet via individuelle computere og projektor til visninger i plenum. Filmmateriale og tekster fra nyhedsmedier.

Undervisning:

Der undervises en gang af 45 minutter om ugen fortrinsvist i teorilokale. Undervisning hvor internet anvendes foregår i computerlokale. Filmfremvisning og fællesinformation fra internettet vises med projektor i samlingslokale.

Faget er obligatorisk for 10. klasse.