Samling

Samling

Formålet med efterskolens daglige samling er, foruden at give eleverne en god start på dagen, at styrke deres kendskab til dansk kultur, danske og udenlandske sange, samt kultur- og samfundsforhold i Danmark og udlandet. Et fast indslag er en fællessang fra DGI-sangbogen.

Indhold kan være:

  • Eleverne skal lære sangene og deres historiske kontekst
  • Fortælling og oplæsning af myter, sagn, folkeeventyr, digte, noveller o.a. litteratur
  • Eleverne skal opnå kendskab til ovenstående, således at de kan udvikle deres fantasi, forestillingsevne og evne til tolkning
  • Fremlæggelse af et musikstykke eller lign.
  • Eleverne skal udvide deres kendskab til musikstilarter som klassisk, jazz og rock, og have dem sat ind i en historisk og samfundsmæssig kontekst.
  • Inddragelse af aktuelt nyhedsstof

Metoderne er fortælling, foredrag og samtale.