Sangtime

Sangtime

Formål:

Formålet med sangtimerne er:

  • at delagtiggøre eleverne i en fælles sangskat, som kan styrke fællesskabet på efterskolen, og som de kan tage med sig og glæde sig over også efter deres ophold.
  • at give eleverne et større indblik i dansk kultur, historie og samfundsforhold.

Indhold:

  • Til lærernes musikakkompagnement synger vi sammen viser, salmer og sange fra DGI-sangbogen og fra selvfremstillede sangblade.
  • Lærerne har til hver time udarbejdet et program, så eleverne lærer nye sange og genopfrisker tidligere sungne.
  • Nye sange præsenteres af lærerne. Det kan være med fokus på komponist, forfatter, indhold, historie, e.l.
  • Det sidste kvarter af timen må eleverne ønske, hvilke sange de vil synge.

Forløb:

Eleverne har en lektion á 45 minutters varighed om ugen.