Skriftlige prøver

Skriftlige prøver

Formålet er: at eleverne afprøver deres færdigheder i de boglige fag i henhold til prøvecirkulærets bestemmelser. Som supplement udbydes både en række aktiviteter og almindelig undervisning for eleverne.