Udvalgstid

Udvalgstid

Formålet med udvalgstid er at give de forskellige udvalg tid til at mødes, for at planlægge og organisere projekter eller aktiviteter. Udvalgstiden er skemalagt én gang om ugen, men udvalgene kan mødes når det ellers passer og så ofte det er nødvendigt.