Kontaktgruppe

Alle elever på Hårslev Efterskole får en kontaktlærer. Kontaktlæreren er bindeleddet mellem skolen og hjemmet og er den som holder ekstra øje med og sørger for at vores elever trives hver især. Hver eneste uge er der møder i kontaktgrupperne, hvor der er 8-9 elever, og i løbet af året er der kontaktgruppeaftener og forskellige hyggelige arrangementer.