Medie

Kort om valgfaget medie

I valgfaget medie er det centrale arbejde med film som æstetisk oplevelse og kunstnerisk udtryksform.

Undervisningen i faget medie tager udgangspunkt i elevernes oplevelser og erfaringer med film og tv.

Undervisningens indhold:

Gennem både teoretisk og praktisk arbejde med egen filmproduktion (ide, storyboard, film) skal eleverne arbejde med filmmediets muligheder for at fortælle ”den gode historie”.

Ligeledes skal eleverne arbejde med filmmediernes sprog, virkemidler, genrer, æstetik samt opnå færdigheder i at ”analysere” og vurdere film.

Didaktiske overvejelser:

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og erfaringer med film.

Vi vil arbejde med brugen af internettet som platform for fremvisning af småfilm, (Youtube).

Undervisningen vil foregå både i storgruppe og i mindre produktionsgrupper. Derudover vil hver enkelt elev vælge sit eget ”job” eller sin ”rolle” i produktionen som henholdsvis skuespiller, runner, kameramand, instruktør, lysmand, lydmand eller klipper. Eleverne vil opdage, at alle ”jobs” er lige vigtige i forbindelse med produktionen. Alle skal arbejde sammen, hvis filmen skal i kassen.

Undervisningen skulle gerne resultere i, at eleverne får udviklet deres filmfaglige og sociale kompetencer, samt får styrket deres indlevelse og udtryksfærdighed i filmmediet som led i deres personlige udvikling. Vi vil, hvis muligt, foretage ekskursioner til filmrelevante steder ex. Film X, Lokal-TV eller lign.