Forældredage

Forældredage

To gange årligt har vi forældredag på Hårslev Efterskole. Den første ligger i oktober og den anden i februar.

Det er kontaktlæreren der afholder konsultationen med elevens forælde. Her bliver der snakket om dels det faglige niveau, elevens skolekundskaber men også om elevens trivsel på skolen. Der foreligger udtalelser fra alle faglærerne. Ved den anden forældredag vil der specielt blive fokuseret på uddannelsesønsker for det kommende år.
I forbindelse med begge forældredage vil der være andre arrangementer, rettet mod forældrene.