Optagelsesprocedure

For at komme i betragtning til optagelse på vores efterskole, skal du og dine forældre (mindst 1 forældre):

1/ Have fået en rundvisning på skolen.
2/ Efter rundvisningen, have udfyldt formularen til optagelsesmøde, “Indmeldelse”, via vores
hjemmeside, og samtidig have mailet en skoleudtalelse til kontoret – info@haarslevefterskole.dk.
3/ Have deltaget i et optagelsesmøde samt tilkendegivet, ønske om optagelse til kontoret.
Vi reserver ikke plads, men optager efter først til mølle princippet.

Skoleudtalelsen skal være fra den skole hvor du går nu og indeholde dine kompetencer, både socialt og fagligt samt hvis der er andet relevant for os at vide som efterskole.

Du skal tilmelde dig en rundvisning via skolens hjemmeside på siden Kom til rundvisning.

Status vedrørende optagelse kan ses her.

Hvis du og dine forældre efter rundvisningen, gerne vil til et optagelsesmøde, så skal I tilmelde jer via skolens hjemmeside (Ved udfyldelse af indmeldelsesformular, skal I samtidig maile skoleeudtalelsen til kontoret – info@haarslevefterskole.dk. På grund af GDPR, opbevarer vi ikke modtaget indmeldelsesformular eller skoleudtalelse, uden begge dokumenter, er os i hænde samme dag.  : Indmeldelsesformular.

Vurdere du, dine forældre og skolen at Hårslev Efterskole er det rette sted for dig, vil du og dine forældre få mailet den endelige tilmeldings blanket/skolekontrakt og en opkrævning, som indeholder indmeldelsesgebyr (tilbagebetales ikke) og depositumsopkrævning (tilbagebetales efter fuldført skoleår, med fradrag fra evt. køb, skader mv).

Når vi har modtaget den endelige tilmelding/skolekontrakt, indmeldelsesgebyr og depositum samt har alt det administrative på plads, mailer vi en bekræftelse på optagelse til jer.

Vi optager elever efter “først til mølle” princippet, så det er vigtigt at frister overholdes.

Når skolen melder alt optaget, så kan I sagtens komme på venteliste. Det gør I ved at deltage i en rundvisning og efterfølgende skrive dig op på indmeldelsesformularen og samtidig maile en skoleudtalelse til kontoret – info@haarslevefterskole.dk.

Når vi har modtaget skoleudtalelsen, indmeldelsesformularen samt ønsket om at komme på venteliste, vil vi oprette dig på ventelisten og sende dig og dine forældre en mail. Det er gratis at stå på vores venteliste.
Hvis vi pludselig får en afmeldelse, så mailer vi ud til alle på ventelisten om man stadig ønsker en plads. Efter en kort svarfrist, bliver pladsen tilbudt efter ventelistens rækkefølge. Besvares der ikke, vil man blive slettet uden yderligere henvendelser.
Ventelisten ajourføres kun, når vi har haft en ledig plads. Her vil alle aktive på ventelisten, modtage en mail, med hvilket nummer man er.

Hvis du og dine forældre er interesseret i at deltage i en rundvisning eller optagelsesmøde, så skynd dig at tilmelde jer via link øverst her på siden (Kom til rundvisning). Til Efterskolernes Dag og Efterskolernes Aften er det ikke nødvendigt med tilmelding. Har du været her på Efterskolernes Dag eller Efterskolernes Aften, fået en rundvisning og været til foredrag, tæller det som et optagelsesmøde.

http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Leksikon/DF/Elevstoetteberegning
kan du og dine forældre udregne jeres skolepengebetaling.