Introperioden

Introperioden

Det overordnede formål med introperioden, er at sikre, at eleverne lærer hinanden, skolen og lærerne at kende, samt at den enkelte elev finder sig til rette og ønsker at deltage i at opbygge et fællesskab på skolen.

Dertil skal introperioden lette elevernes overgang fra en opsplittet hverdag mellem skole, lektier og familieliv til en hverdag, hvor nævnte elementer er integreret i en sammenhængende helhed. Endvidere er det formålet, at eleverne bliver trygge ved egen kontaktgruppe og får et godt kendskab til kontaktlæreren.

Der laves et særskilt elevskema for denne uge i august.

Indhold:

  • Sang og dans
  • Orienteringsløb i byen og på skolen
  • Udflugter i omegnen
  • Introduktion til kontaktgruppemøde-formen
  • Opstart af de boglige fag, linjefag samt valgfag