Skoleweekend

Skoleweekend

I et skoleår er der to til tre skoleweekender. Den første ligger sidst i september i forbindelse med et større optagelsesmøde og Efterskolernes Dag.

Mod slutningen af skoleåret er der også en skoleweekend. Der er her en mulighed for at eleverne holder en større fest og på denne måde er sammen om et godt arrangement.

Skoleweekender er gode, da det i det daglige ikke er alle, som har mulighed for at blive. Derfor ser skolen det som en fordel at vi på forhånd har skemalagt i årsplanen hvornår alle skal blive.