Sammenspil

Kort om valgfaget sammenspil

Formålet med undervisningen i sammenspil er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik.

Musikundervisningen tager sit udgangspunkt i elevernes arbejde med at gengive musik og med at improvisere. Samtidig skal eleverne nå til en forståelse af, hvorledes teknologien kan udvide og udvikle de musikalske handlemuligheder.

Endvidere skal eleverne have indsigt i akkorder og akkordforbindelser. I undervisnin­gen inddrages brugen af et nodebillede, hvor det er hensigtsmæssigt.

I undervisningen inddrages relevante instrumenter. Eleverne skal have kendskab til forskellige instrumentgruppers klanglige og tekniske muligheder og forskelligheder.

Centralt i arbejdet står udviklingen af puls- og rytmefornemmelse, melodispil, intonation, modstemmer og improvisation. Elevernes forståelse og fornemmelse af rytme udvikles gennem brugen af slagtøj. Harmonisk opbygning samt skala- og akkordopbygning kan ske ved hjælp af akustiske og elektriske strenge- og tangentinstrumenter.