Maleri

Kort om valgfaget maleri

På valgfaget maleri arbejder vi målrettet mod et mål; et maleri, gennemarbejdet helt fra grunden af eleven selv. Vi laver selv blindrammer og spænder lærreder op, således at eleven opnår et ejerskab over deres lærred. Samtidig taler vi om farveteori og afprøver dette praktisk. Eleverne skal selv kunne komme frem til alle farver ud fra de tre primærfarver. Vi taler også kunsthistorisk teori og ismer, idet maleriholdet arbejder med parafrasen og skal gengive kendte værker.