Løb

Kort om valgfaget løb

Formålet med valgfaget Løb er, at eleverne ved at følge undervisningen får opbygget/vedligeholdt deres kondition, og derved også opnår et kendskab og en viden heromkring. Eleverne skulle gerne opnå konditionsmæssige forbedringer, øget kropsbevidsthed, indsigt i egne grænser – samt gerne overvindelse heraf – og derved en større tro på egne evner. Eleverne skulle gerne opleve glæden ved fysisk aktivitet, individuel træning og indre konkurrence. Undervisningen henvender sig primært til elever der betegner sig selv som begyndere/let øvede indenfor løb.

Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne lærer at træne meget minutiøst efter et fastsat program, der hele tiden veksler mellem små gang- og løbepas. Det forventes at eleverne selvtræner et par gange om ugen (ca. 20-25 min). Efter et par måneders træning skulle elever gerne være i stand til at løbe 30 min (5 km) uden pauser.

Organisation:

Eleverne vælger løb for et halvt år af gangen.

Undervisningen organiseres med 1 dobbeltlektion og om ugen, med ca. 20 elever på holdet.