Økonomi

I skoleåret 2018-2019 er prisen 2375,00 kr. pr. uge før statstilskuddet er trukket fra. Et skoleår er på 42 uger. Betalingen for skoleopholdet dækker alt, dvs. undervisning, lejrskole, ture, skoletrøje, kost og logi.

Alle med dansk cpr.nr. får statstilskud. Egenbetaling for skoleåret beregnes ud fra husstandens samlede indkomst i det andet skoleår forud for det kalenderår, hvor skoleåret begynder. Nærmere information om bekendtgørelsen om elevstøtte til elever på efterskoler kan findes på: Undervisningsministeriets hjemmeside eller på Efterskoleforeningens hjemmeside. Skolens kontor kan også være behjælpelig med oplysninger om dette.

I forbindelse med indmeldelse til et skoleår på Hårslev Efterskole skal der indbetales et depositum på 2.500 kr. Hvis opholdet afbrydes eller eleven udmeldes efter bindende tilmelding, tabes det indbetalte depositum. Hvis eleven er påbegyndt skoleopholdet og opholdet afbrydes undervejs, er prisen 4 ugers skolepenge.

Når eleven har gennemført skoleåret, tilbagebetales det indbetalte depositum med fradrag for eventuelle skader, manglende bøger, Blå Bog m.m.