Gamle elever

Kære alle gamle elever

I år afholdes Gammel Elevdag lørdag d. 21. september 2019

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt. Hvis I kommer med offentlig transport, kan det være en idé at tage bussen til Sandved og gå derfra ad Fodsporet (-den gamle jernbane). Alternativt at tage til Hyllested og gå derfra (2½ km.).

Programmet ser således ud:
12.00-13.00: 10-års jubilæumsfrokost for årgang 2008-2009.
Andre jubilarer (15, 20, 25 o.l.) er også velkomne. Tilmelding – husk  at notere årgang! Sidst tilmeldingsdato er d. 17/9.
13.00: Velkomst i hallen m. sang og fotografering
13.30-14.20: Kaffe/the/kage i spisesalen
14.30-15.15: Fodboldkamp på fodboldbanen
15.15-16.00: Sang i samling
16.00: Gammel Elevdag er slut