Gamle elever

Kære alle gamle elever

I år afholdes Gammel Elevdag lørdag d. 21. september 2019

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt. Hvis I kommer med offentlig transport, kan det være en idé at tage bussen til Sandved og gå derfra ad Fodsporet (-den gamle jernbane). Alternativt at tage til Hyllested og gå derfra (2½ km.).

Programmet ser således ud:
12.00-13.00: 10-års jubilæumsfrokost for årgang 2008-2009.
Andre jubilarer (15, 20, 25 o.l.) er også velkommen. Tilmelding for jubilarer – husk  at notere årgang! Sidst tilmeldingsdato er d. 17/9.
13.00: Velkomst i hallen m. sang og fotografering
13.30-14.20: Kaffe/the/kage i spisesalen
14.30-15.15: Fodboldkamp på fodboldbanen
15.15-16.00: Sang i samling
16.00: Gammel Elevdag er slut

Tilmeldte til jubilæumsmiddag:
Pernille Asferg Gunthel – 08/09
Rikke Ovesen – 08/09
Mette Olsen – 08/09
Martin Mouritzen – 08/09
Simon Norlin – 08/09
Johan Vormsborg Christiansen – 08/09
Karoline Passov – 08/09
Stine Laurfelt Nielsen – 08/09
Tina Jensen – 08/09
Helene S. Lund – 08/09
Morten Baunegaard Danielsen – 08/09
Sofie Marchsteiner Bendixen – 08/09
Katja Havsager – 08/09

Linda Jensen – 88/89
Laila Jørgensen – 88/89
Anders Jørgensen – 88/89
Majse Lauthersheim – 88/89
Iben Bruselius – 88/89

Trille Dalkvist og 12 andre elever – 68/69