Teatersport

Kort om valgfaget teatersport

Teatersport handler om at improviserer ud fra forskellige teatersportsdiscipliner. Der er intet manuskript, aktørerne skal i samspil med hinanden spille scener frem inspireret af forskellige rammer. Vi skal lære at sige: ”ja” til hinanden, følge impulsen og tage imod det, som kommer. I dette valgfag, handler det først og fremmest om, at få lov til at grine med hinanden og bruge fantasien.

Formål:

At udvikle vores fantasi og samspil, samt opnå kendskab til teatersportens forskellige discipliner.

Indhold:

Vi vil hver gang starte med en opvarmning, der fremmer fantasien, impulsen og samarbejdet. Derudover vil vi beskæftige os med teatersportens mange forskellige discipliner, og hvis der er interesse for det på holdet, vil vi opføre en teatersportsdyst på skolen.