Værdigrundlag

Nærmere formål:
Vi har som mål at være et levende og kreativt miljø, hvor alle (både elever og medarbejdere) er optagede af og engagerede i de emner, der vedrører ens eget liv – livet på skolen – samt livet i samfundet.

Vi ønsker at give en grundig og seriøs undervisning i såvel de boglige fag, som i skolens linje – og valgfag, så den enkelte får mulighed for fordybelse og dygtiggørelse.

Værdigrundlag:
Vi lægger vægt på at skabe et sådant arbejdsklima og sådanne rammer, at hver enkelt elev og hver enkelt medarbejder får lyst til og mulighed for at udfolde og udvikle sine talenter og kreative evner bedst muligt.

Vi lægger vægt på, at alle (både elever og medarbejdere) møder hinanden med en demokratisk indstilling, præget af en høj grad af tillid og gensidig respekt. Vi prioriterer ligeværdig samtale højt – også, når der skal løses problemer.

Vi synes, det er vigtigt, at vor dagligdag er præget af et harmonisk samarbejde, hvor der tages hensyn til den enkelte, og hvor den enkelte forstår vigtigheden af at påtage sig ansvar for og yde sit bidrag til, at helheden / fællesskabet kan fungere.

Vi finder det vigtigt og berigende, at et skoleår byder på mange gode fællesoplevelser i et sådan forpligtende fællesskab.
Skolens skrevne som uskrevne regler bør i videst muligt omfang ligne de regler, man har i et almindeligt hjem.