Undervisning og prøver

Undervisningen

På Hårslev Efterskole tilbyder vi undervisning i de prøveforberedende fag efter gældende regler i 9. og 10. klasse. Der er obligatorisk sang og fællessamling for alle elever, ligesom alle elever skal vælge linjefag samt et antal valgfag. Alle elever skal have mindst et bevægelsesfag. Hårslev Efterskole tilbyder ikke specialundervisning, men elever med særlige behov, som ønsker optagelse på skolen, anbefales at henvende sig til skolens forstander for en snak om mulighederne for optagelse. Skolens elever anbefales selv at medbringe bærbar computer, men skolen råder dog over et fuldt funktionsdygtigt computerlokale med internetadgang. Der er trådløst internet på hele skolen og smartboards i klasselokalerne.

Prøver

Der afsluttes med folkeskolens afgangsprøver maj og juni måned. Alle fag er tilrettelagt med henblik på at eleverne går til prøve.

Afgangsbevis

Alle elever får et afgangsbevis efter endt ophold. Dette indeholder bl.a. årskarakterer og prøvekarakterer, udtalelse for projektopgave eller obligatorisk selvvalgt opgave samt en personlig udtalelse.