Biologi

Biologi

Formål

Biologiundervisningen skal give eleverne viden om levende organismer og den omgivende natur samt gøre den enkelte elev mere ansvarlig over for naturen og miljøet.

Indhold

Arbejde med naturens kredsløb.
Arbejde med samspillet mellem mennesket og naturen.
Væsentlige kropsfunktioner. Fysiologi og anatomi.
Kendskab til faktorer, som påvirker menneskets sundhed.
Kendskab til menneskets påvirkning af naturen.

Materiale

Der vil tages udgangspunkt i allerede udarbejde bøger og øvelsesvejledninger, men ofte suppleres dette med tekster og øvelser fundet andre steder samt øvelser udarbejdet eller tilpasset til klassen af lærer.

Undervisning

Der undervises en gang af 45 minutter om ugen fortrinsvist i teorilokale. Enkelte øvelser udføres i faglokale. Der ud over indgår feltekskursioner, fagrelevante emnedage og fagrelevante foredrag og samlingsundervisning.

Faget er obligatorisk for 9. klasse og prøveforberedende. Prøven er skriftlig og kan udtrækkes.

I øvrigt henvises til www.faellesmaal.uvm.dk hvad angår fagets slutmål.