Cambridge-engelsk

Cambridge-engelsk

Cambridge-engelsk er et valgfag, hvor man får 1½ times ekstra undervisning om ugen. Der er mødepligt til faget.

Målet med Cambridge-engelsk, er, at du:

  • bliver bedre til at tale, læse, forstå og skrive engelsk
  • udvider dit ordforråd væsentligt
  • træner din forståelse af talt og skrevet engelsk
  • lærer hvordan du finder informationer i aviser og lignende
  • lærer at overskue en avisartikel og andre teksttyper

Der arbejdes udelukkende med tekster, film og lyd fra den virkelige verden, dvs. materialer som ikke er lavet til undervisningsbrug.

Valgfaget kan i maj/juni måned mod egenbetaling afsluttes med en internationalt anerkendt eksamen fra University of Cambridge i England, men dette er ikke noget krav. Eksamen koster pt. ca. 2.000 kr.

Eksamen består af 5 seperate dele:

  • en samtale af ca. 15 minutters varighed
  • en lytteøvelse, hvor man undervejs laver en skriftlig besvarelse, som viser om væsentlige dele af den hørte samtale er forstået
  • en prøve som indeholder ca. 65 spørgsmål om anvendelsen af det engelske sprog, korrekt ordvalg o.l.
  • en læsetest med tilhørende afkrydsningsskema
  • en skriftlig prøve af 1 time og 40 minutters varighed

Eksamen bliver efterfølgende sendt til Cambridge i England og bliver dér bedømt til en samlet karakter. Består man alle 5 dele, får man efterfølgende et diplom tilsendt.