Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog tilbydes de elever, som kan drage nytte af ekstra undervisning i dansk og som har en anden etnisk baggrund. Vi følger som udgangspunkt formålet fra folkeskolen for faget dansk som andetsprog, der står:

Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.
Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger for en aktiv
og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

Konkret arbejder vi skiftevis med det skriftlige, det mundtlige og grammatik. Der er derfor rig mulighed for differentiering, således at den enkelte elev får størst muligt udbytte af undervisningen. Målet for undervisningen er, at eleven kan gå til eksamen på lige fod med de andre elever.