Erhvervsemnedage

Erhvervsemnedage

Formålet med at afholde emnedage med erhverv som tema er, at vi ønsker at hjælpe eleverne med at træffe det rette valg, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Det kan jo i sagens natur være ganske vanskeligt, da man, i den alder vores elever har, ofte kun har begrænset kendskab til de forskellige erhvervsmuligheder – og måske også egne evner.

I løbet af første periode i emnedagene forsøger vi at belyse, hvor den enkelte elev har særligt gode evner/stærke sider – og hvor man måske skal arbejde mere med egne kvalifikationer.

Næste del af forløbet går med at få bedre kendskab til forskellige erhvervsgrene. Dette gøres ved at afholde en række workshops med inviterede personer fra de pågældende erhverv. Det er tanken, at eleverne på disse workshops skal udføre et stykke arbejde, som kunne være noget, man skulle beskæftige sig med inden for pågældende erhverv. Det er idéen, at eleverne kan nå at deltage i flere workshops. De repræsenterede erhverv er valgt ud fra de overordnede uddannelsesønsker fra årgangens elevgruppe.

Sidste del af emnedagene går med evaluering, afrunding og ”hvad gør I så nu?” Nogle elever vil formentlig opdage, at de ikke vil den vej, de først havde tænkt. Dette vil blive samlet op på i samarbejde med skolens vejleder.