Fællesaftener

Fællesaftener

I løbet af skoleåret afholdes der en række fællesaftener. Efter en forlænget weekend afholdes der fællesaftener med undervisning/debat om andre emner end dem, der arbejdes med i de fag, der er i den almindelige undervisningstid.

Dette gøres blandt andet gennem inviterede gæstelærere/foredragsholdere. Nogle af disse kan f.eks. være Sexualisterne (gennem Næstved Kommune), Trafikinformatørerne, rygestopkursus/information etc.

Det kunne også være lærerne selv, som står for undervisningen/fællesaftenen – f.eks. ved en litteratur/musikcafé-aften. Disse fællesaftener giver god mulighed for at berøre emner, man ikke får tid til at snakke om i den daglige undervisning. På andre, ”almindelige” aftener afholdes der primært fællesaftener for at fremme fællesskabet på skolen. Nogle af disse aftener er eleverne selv med til at arrangere, andre står lærerne for. Det kan f.eks. være sangaftener, lege, konkurrencer etc.

Det er obligatorisk at deltage. På den måde kan skolen få de mere stille og tilbageholdende elever med i fællesskabet.