Friluftslivslinjen

Friluftslivslinjen

Den danske natur byder på rige muligheder for rekreative oplevelser og fysisk udfoldelse for den enkelte såvel som for grupper. Mulighederne spænder fra kortere spadsereture, over måltider i naturen til lejrliv over flere dage. I friluftsliv på Hårslev Efterskole ønsker vi gennem 1. håndsoplevelser at give vores elever erfaring med disse muligheder.
Vi lægger særlig vægt på mad- og måltidsoplevelser og på de muligheder naturen rummer for fysisk udfoldelse. Vi lægger vægt på at give vores elever oplevelser, de har mulighed for at gentage i egne netværk (familie og venner) og som er økonomisk overkommelige.

Formål

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:
Naturens muligheder, menneskets samspil med naturen, friluftslivets værdier, friluftstraditioner. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at
få indsigt i og beherske de muligheder naturen giver til friluftslivetopleve at friluftslivet har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitetkende til friluftslivets sociale og kulturelle betydning.

Naturens muligheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at anvende grundlæggende friluftsfærdighederanvende de mest gængse former for friluftsliv

Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at færdes i naturen på en hensigtsmæssig og respektfuld måderedegøre for konsekvenserne ved at bruge naturen

Friluftslivets værdier

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med friluftslivforholde sig til samspillet mellem fysiske og psykiske ”frilufts-” udfordringerforholde sig til naturen og dennes resurser.

Friluftstraditioner

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at orientere sig i lokalområdets udbud af friluftsaktiviteterkende og afprøve forskellige former for friluftsliv.

I løbet af hele året på Hårslev Efterskole vil eleverne have arbejdet med følgende områder:

Basisfriluftsliv og etablering af lejrpladser/bivuakering/båltyperplanlægning, forberedelse, gennemførelse og evaluering af friluftstureudstyrskendskaborientering: kort, kompas, o-løbsikkert udeliv under vekslende klimatiske forhold – herunder førstehjælp på land og til vandsreb-aktiviteter: træklatring, rapelling, og vægklatringsejlads: kano og kajak, turplanlægning, teknik, og redningsøvelserhåndværk: fremstilling af skeer og/eller knivenaturen som forrådskammer: hjemmelavet hyldesaft, pandekager m.m.

Dette skulle gerne resultere i, at en elev der har fulgt undervisningen hele året er i stand til:

At kunne planlægge og gennemføre ture med overnatning. Har kendskab til udstyr til lejrliv, samt hygiejne ved ophold i naturen. At vælge påklædning og udstyr til tur efter vejr og lokale forhold, har kendskab til klatreudstyr, grundlæggende klatreteknikker og kunne sikre på topreb med andensikringsmand, at kunne færdes sikkert på stille vand i kano og kajak og have kendskab til padle- og redningsteknikker.

Organisation:

Som anden linjefagsundervisning på Hårslev Efterskole vælger eleverne faget for et halvt år af gangen. Undervisningen organiseres med 1 dobbeltlektion og 1 trippellektion om ugen, med ca. 18 elever på holdet. Ydermere er der planlagt 3 friluftsture. 1 i efterårssemestret og 2 i forårssemestret.