Fusion MuTea

Fusion MuTea

I skoleårets anden del smelter Musiklinjen og Teaterlinjen sammen, med det formål:

At skrive en forestilling med musik og dramatik som vigtigste virkemidler.

Formålet med undervisningen er at træne de grundlæggende teaterteknikker og dramatiske virkemidler samt at opføre kortere og længere forestillinger i løbet af året. Eleverne får derved afprøvet og udviklet deres evner i teaterfaglig sammenhæng.

Dertil skal eleverne bliver mere bevidste om brugen af stemme og krop, får øget sikkerhed og lyst til at agere på scenen eller i en forsamling.

Indhold:

Undervisningens indhold vil bestå af praktisk træning i grundlæggende metoder og teknikker omkring koncentration, status- og kropsarbejde, stemmetræning, fysisk udtryk, mm. og vil kunne tage udgangspunkt i fx stunt, teatersport, mime, monologarbejde etc.

Metode:

Undervisningen vil til tider være krævende og grænsesøgende hvorfor der fra starten af året arbejdes målrettet med områder som samarbejde, tillid, ansvarlighed og tryghed i forholdet til andre.

Eleverne vil endvidere gennem arbejdet med færdige stykker, dele af forestillinger og andet tekstmateriale blive præsenteret for forskellige stilarter og genrer inden for teateret.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

  • fortælle en historie i dramatisk samspil
  • anvende dramatiske virkemidler
  • gestalte en figur i et fiktivt rum
  • udføre dramatisk improvisation
  • indgå i samarbejde om dramaturgiske valg og deres udmøntning.