Fysik/kemi 9

Fysik/kemi 9

Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig viden om fysiske, kemiske og biologiske forhold og udvikler naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer samt at eleverne øger deres viden om og forståelse af den verden de selv er en del af at elevernes interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener stimuleres, at eleverne opnår tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold af betydning for den enkelte og samfundet at bidrage til elevernes evne til at tage medansvar og få indflydelse på brugen af naturressourcer og teknik, lokalt såvel som globalt, at give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknik som en del af vor kultur og vort verdensbillede.

Indhold:

Undervisningen vil veksle mellem samtaler på klassen, korte læreroplæg og praktiske eller teoretiske øvelser med tilknytning til det stof der arbejdes med. I forbindelse med disse øvelser lægges der i videst mulig omfang vægt på par – eller gruppearbejde og den deraf følgende dialog mellem eleverne. Af praktiske årsager vil øvelserne dog nogle gange være fællesforsøg, der udføres af lærer. Der lægges vægt på at gøre indholdet af undervisningen relevant for elevernes hverdag, samtidig med at det tilstræbes at give eleverne forståelse af at de enkelte problemstillinger indgår i en større sammenhæng.

Materialer:

Der vil tages udgangspunkt i allerede udarbejde bøger og øvelsesvejledninger, men ofte suppleres dette med tekster og øvelser fundet andre steder samt øvelser udarbejdet eller tilpasset til klassen af lærer.

I øvrigt henvises til www.faellesmaal.uvm.dk hvad angår fagets slutmål.
Faget er obligatorisk og prøveforberedende. Det forventes at eleverne afslutter faget med afgangsprøven.

Organisation:

Eleverne fordeles tilfældigt på 2 hold. Undervisningen organiseres med 1 dobbeltlektion og 1 enkeltlektion om ugen.