Guitar

Guitar

Formålet med valgfaget guitar:

  • at eleverne skal lære (blive bedre til) at spille guitar
  • at eleverne skal opleve tilfredsstillelsen ved selv at kunne håndtere et musikinstrument i sociale såvel som i mere personligt meditative sammenhænge.

Antal timer:

2 lektioner/uge i et halvt år.

Forudsætninger:

Undervisningen henvender sig både til begyndere og øvede.

Indhold:

Der arbejdes med forskellige spilleteknikker, som spanske greb, barrégreb, rytme, plekterspil, fingerspil, akkorder, tablatur, improvisation, m.v. og forskellige stilarter, som rock, blues, klassisk, country, pop, jazz, m.v.

Metode:

Eleverne deles i tre hold: et begynderhold, et let øvet hold og et øvet hold.

Holdene har på skift 30 minutter sammen med læreren, hvor eleverne prøves i deres lektie og får noget nyt at arbejde med. Der tages her behørigt hensyn til den enkelte elevs behov og ønsker.

Den resterende tid bruger eleverne til individuel træning eller træning i grupper.

Det kræves af eleverne, at de øver sig fra gang til gang.