Hej Verden

Hej Verden

Formålet med valgfaget ”Hej Verden” er at tilbyde undervisning om internationale samfundsforhold for de elever, som har en særlig interesse herfor.

Der arbejdes med emner som:

  • Internationale organisationer (særlig vægt på EU, NATO, FN)
  • Historie (Kold krig, kolonitid mm)
  • U-lande og nødhjælp
  • International kommunikation
  • Landestudier – udvalgte lande
  • Kendskab til diverse termer, f.eks. monarki, diktatur, traktat, styreformer etc.
  • Menneskerettigheder

Holdet skal arbejde på at etablere kontakter i udlandet, ligesom der arbejdes på u-landsprojekt, som inkluderer hjælpearbejde.

Der ansøges desuden om midler til rejser – blandt andet til at deltage i EU’s ungdomsparlament ”Euroscola”.

Valgfaget er halvårlig og har en varighed på 2 lektioner a 45 min. om ugen.