Historie

Historie

I faget historie arbejdes der med tre hovedområder:

  • Frihed og vejen til demokrati
  • Det Onde om folkedrab under og efter anden verdenskrig samt ”Den Kolde Krig”
  • Danskhed

Undervisningens mål, er af give eleverne en bred forståelse for, at de befinder sig mellem fortiden og nutiden. De skal også lære, at historien sætter sine præg, ikke blot på os mennesker, men den kan også aflæses i litteraturen, musikken, billedkunsten og teater.

Endelig er indholdet også vægtet, således eleverne kan gøre sig overvejelser om fremtiden.

Faget er obligatorisk for 9. klasse.

Prøven er mundtlig og kan udtrækkes af Undervisningsministeriet.