Kontaktgrupper

Kontaktgrupper

For at skabe tryghed og trivsel for den enkelte elev etableres kontaktgrupper med 8-9 elever i hver gruppe. Formålet med kontaktgrupperne er at give den enkelte elev et tilhørsforhold til en formel gruppe på skolen.

Desuden er der tilknyttet en kontaktlærer, der er ansvarlig for, at det sociale omkring eleven fungerer tilfredsstillende. Kontaktlæreren skal hjælpe og vejlede eleven, hvis det behøves. Det er kontaktlæreren, der har kontakten til hjemmet.

Der afholdes et kontaktgruppemøde cirka en gang ugentlig à cirka 20 minutters varighed i alle almindelige undervisningsuger. Derudover er der samtaler mellem kontaktlæreren og den enkelte elev efter behov.

For at styrke samarbejdsevnen i kontaktgruppen er gruppen ansvarlig for at afvikle et kontaktgruppe-arrangement for de øvrige elever i løbet af året.