Projektopgave og Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)

Projektopgave og Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)

Formålene med projektugen og OSO-ugen er, at eleverne skal tilegne sig en anden arbejdsform end den sædvanlige klasseundervisning. Gennem arbejdet med opgaverne, skal eleven kunne udvælge, afgrænse og formulere et problem, således at de kan indsamle oplysninger og data, bearbejde dem hensigtsmæssigt og slutteligt præsentere et løsningsforslag.

Det overordnede emne for projektopgaven vælges af elever og lærere i fællesskab.

Temaet for OSO-opgaverne relateres til den enkelte elevs uddannelsesplan sammen med vejlederne.

Indhold og metode for projektopgaven:

 • Udvælgelse af delemner
 • Valg af samarbejdspartnere
 • Udførelse af opgaven
 • Fremstilling af produkt
 • Fremlæggelse

Indhold og metode for OSO-opgaven:

 • Valg af emne i forhold til uddannelsesplan
 • Valg af arbejdsform
 • Valg af kilder og materialer
 • Fremstilling af produkt
 • Valg af udtryksform
 • Fremlæggelse

For projektopgaven henvises til gældende bekendtgørelse: BEK nr 558 af 07/06/2006
og for OSO opgaven henvises til gældende bekendtgørelse: BEK nr 497 af 31/05/2000